Ο Ανδρέας Μήλιος – Νικολάου υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Γρηγόρη Γρηγοριάδη

Με πολλή μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε σήμερα την υποψηφιότητα με τονσυνδυασμό μας «ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» του διακριμένουσυμπολίτη μας Δρα Ανδρέα Μήλιου – Νικολάου. Η συμμετοχή του Ανδρέαπροσδίδει στον συνδυασμό μας ξεχωριστή ποιότητα και προσθέτει σημαντικήισχύ στην επιτελική ομάδα των στελεχών που ήδη ανακοινώσαμε.Προσδοκούμε πως οι πολύπλευρες επιστημονικές γνώσεις, οιπολύπτυχες επαγγελματικές εμπειρίες και η επιστημονική και επαγγελματικήτου καταξίωση στην Ελλάδα και…