Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Απολλωνιαδιτών Καστοριάς

Μετά τις εκλογές της 20/3/2022, ο Σύλλογος Απολλωνιαδιτών Καστοριάς, ανακοινώνει την σύνθεση του νέου διοικητικού του συμβουλίου: ΠΑΠΑΜΑΝΤΖΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΡΦΙΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΥ-ΚΙΝΑΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ – ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – ΜΕΛΟΣ ΣΟΥΡΒΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΜΕΛΟΣ ΜΟΡΦΙΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΜΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΜΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ-ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ – ΜΕΛΟΣ .