Το διαδικτυακό λιντσάρισμα

Οκ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έκανε μια αρχική τοποθέτηση για τον θάνατο του Αντώνη Καρυώτη με την οποία ουδείς θα διαφωνούσε. Στη συνέχεια, απαντώντας σε μια ερώτηση, θέλησε να κρατήσει ισορροπίες σε ένα γεγονός το οποίο δεν επιδέχεται καμία ισορροπία. Δεν λέω ότι εξίσωσε το θύμα με τους δράστες –όπως του προσάπτουν–, αλλά τους είδε με κάποια συγκατάβαση, ως μη ώφειλε. Το…