Περί πολιτικού πολιτισμού. Δημοτικές Εκλογές – Δήμος Καστοριάς

Νομίζω ότι πρώτα θα πρέπει να αναφερθεί πως οφείλεται τιμή και σεβασμός σ’όλους όσους αποφάσισαν να θέσουν εαυτόν σε δημόσια κρίση.Όμως δεν υπάρχει χώρος σεβασμού σε προσπάθειες χωρίς ενδοιασμούς αρχών, σεκίνητρα συμφέροντος, πόσο μάλλον σε φήμες άνομων ενεργειών.Ο πολιτικός πολιτισμός είναι «προϊόν» του πολιτισμικού περιβάλλοντος, τωνατομικών διαδρομών, είναι μια σύνθετη κατάκτηση των κοινωνιών πουεμπλουτίζεται συνεχώς.Περισυλλογή, ευθύνη και σεβασμός σ’ όποιες…