Πώς διαχειμάζουν πουλιά στις λίμνες Καστοριάς και Πρεσπών

Κάτω από συνθήκες ολικού παγετού και με μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό, έγιναν οι φετινές Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ), στις λίμνες της Καστοριάς και των Πρεσπών.

Πρόκειται για το μακροβιότερο παγκοσμίου εμβέλειας πρόγραμμα παρακολούθησης της βιοποικιλότητας στον κόσμο, με το οποίο καταγράφονται κυρίως υδρόβια και παρυδάτια είδη πουλιών που διαχειμάζουν στους υγροβιότοπους, αλλά και άλλα είδη που έχουν σχέση με αυτούς αν και ανήκουν σε τελείως διαφορετικές οικογένειες όπως αρπακτικά και θαλασσοπούλια.

Τα δεδομένα που συλλέγονται επιτρέπουν την εκτίμηση των τάσεων των πληθυσμών και των μεταβολών που παρουσιάζουν οι υγροβιότοποι.

Στην Καστοριά οι μετρήσεις έγιναν από την Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία.

Στις Πρέσπες η δράση ήταν διασυνοριακή και εθνικές και περιφερειακές υπηρεσίες προστατευόμενων περιοχών, ένωσαν τις δυνάμεις τους για την καταμέτρηση των υδρόβιων πουλιών σε όλες της πλευρές της Πρέσπας και της Αχρίδας. Πήραν μέρος η ΕΠΠ σε συνεργασία με τον ΦΔΕΠαΠ και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία από την Ελλάδα, η περιβαλλοντική οργάνωση MES, τα εθνικά πάρκα Galicica και Ezerani από τη Βόρεια Μακεδονία και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο των Τιράνων και η περιβαλλοντική οργάνωση PPNEA από την Αλβανία.

Φωτογραφίες:Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Εταιρία Περιβάλλοντος Καστοριάς

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣΟΦΙΑ ΖΟΥΖΕΛΗ Πηγή: ert.gr

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις