Παράταση 6 μηνών στην υλοποίηση σε εννέα Δράσεις ενίσχυσης του ΕΠΑνΕΚ.

Παράταση 6 μηνών στην υλοποίηση σε εννέα Δράσεις ενίσχυσης του ΕΠΑνΕΚ.

Οι παρατάσεις για τις 9 Δράσεις αφορούν σε 25.218 ενταγμένα επενδυτικά σχέδια για τα οποία η συνολική εγκεκριμένη επιχορήγηση ανέρχεται σε 1.833 δις ευρώ.  

• Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

• Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

• Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

• Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

• Επιχειρούμε Έξω

• Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

• Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

• Ψηφιακό Άλμα

• Ψηφιακό Βήμα.

Η απόφαση λήφθηκε προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις στη τρέχουσα συγκυρία της πανδημικής κρίσης. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η υιοθέτηση και επιμέρους διαχειριστικών απλοποιήσεων ήσσονος σημασίας  με στόχο τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της υλοποίησης.  

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις