ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Ο άνθρωπος άντλησε, εκμεταλλεύτηκε και έθεσε στην υπηρεσία του τις φυσικές, με αποτέλεσμα την αύξηση των οικονομικών του πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Βρέθηκαν καινούργιες πηγές ενέργειας.

Με τη χρήση της μηχανής αυξήθηκε η παραγωγή των αγαθών κι έγιναν φθηνότερα και πιο προσιτά σε μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες, αυξήθηκε ο αριθμός των επαγγελμάτων, βελτιώθηκε η οικονομία των ατόμων και των κρατών, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Αποθηκεύονται πληροφορίες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διανέμονται στα τηλεοπτικά προγράμματα όλων των χωρών. Αυξάνεται το ενδιαφέρον του ανθρώπου για την επιστήμη και έτσι διευρύνεται η επιστημονική έρευνα. Καταπολεμάται ο αναλφαβητισμός, γιατί ο άνθρωπος αποδεσμεύεται από τις δεισιδαιμονίες και τις προκαταλήψεις, αναπτύσσει τον ορθολογισμό και την κριτική σκέψη. Απελευθερώνεται πνευματικά, γιατί τα γράμματα και οι τέχνες διαδίδονται σε ευρύτερα κοινωνικά σύνολα και διαμορφώνονται νέα φιλοσοφικά και καλλιτεχνικά ρεύματα. Ενημερώνεται καθημερινά για όλο τον κόσμο, μέσω του ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου.
Ο άνθρωπος έχει πλέον περισσότερο ελεύθερο χρόνο να ψυχαγωγείται. Βελτιώθηκε η ποιότητα ζωής τους με την παρεχόμενη υγεία και την απόκτηση καταναλωτικών αγαθών, καθώς και οι συνθήκες εργασίας με τον περιορισμό της χειρωνακτικής εργασίας. Ωστόσο, εδραιώθηκε η Δημοκρατία με τη συμμετοχή στην παραγωγική και οικονομική διαδικασία, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να αποκτήσουν περισσότερα δικαιώματα στη λήψη αποφάσεων.


Έχετε σκεφτεί όμως και τα αρνητικά αποτελέσματα του τεχνικού πολιτισμού; Λόγω της ανεξέλεγκτης και παράλογης εκμετάλλευσης της φύσης, δημιουργείται τεράστιο οικολογικό πρόβλημα και κίνδυνος μαζικού ολέθρου.

Απομακρύνεται ο άνθρωπος από τη φύση, γεγονός που προκαλεί δυσάρεστες επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία του.
Πνευματική αδράνεια και αποδυνάμωση της κρίσης, μη ανάπτυξη της ανθρωπιστικής παιδείας και της διαμόρφωσης προσωπικότητας , γιατί η μηχανή υποκατέστησε την ανθρώπινη σκέψη και αυξήθηκαν οι τεχνολογικές γνώσεις.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας αυξάνει την παραγωγή προϊόντων, τα οποία προωθεί μέσω της διαφήμισης, καλλιεργώντας με αυτόν τον τρόπο το υλιστικό πνεύμα. Η αβεβαιότητα και το άγχος για το μέλλον βρίσκονται στο ζενίθ, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν. Ο άνθρωπος γίνεται ράθυμος και οκνηρός, απομονώνεται και παθητικοποιείται. Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι επιφανειακές, ατροφούν, λόγω της έλλειψης συνεργασίας.
Η μηχανοποίηση προκάλεσε την αστυφιλία, με τα οδυνηρά φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας. Οι πρόοδοι της επιστήμης αδυνατούν τα λύσουν τα άλυτα κοινωνικά προβλήματα. Καταπατήθηκαν οι ηθικές αξίες και αρχές και επικρατεί η υποκρισία.
Κυριαρχούν ο φανατισμός, ο δογματισμός, ο ατομισμός και ο άνθρωπος μετατράπηκε και σε καταναλωτικό ον. Καταπατήθηκαν οι ανθρώπινες ελευθερίες και τα δικαιώματα.

Τα ΜΜΕ καλλιεργούν τον φανατισμό, επιβάλλουν ηγέτες, καταργούν τον ουσιαστικό διάλογο, αποπροσανατολίζουν τον λαό από τα σημαντικά προβλήματα και εξυπηρετούν συμφέροντα και σκοπιμότητες.


Να μην ξεχνάμε, βέβαια και ένα φλέγον ζήτημα που είναι ποιο; Η ανεργία, φυσικά. Με την αλόγιστη ανάπτυξη και χρήση του τεχνικού πολιτισμού, ο άνθρωπος αντικαταστάθηκε από τη μηχανή στην παραγωγική διαδικασία, με αποτέλεσμα να μείνει χωρίς εργασία. Η τεχνολογία επέβαλε έναν νέο τρόπο παραγωγής, σύμφωνα με την οποία η αύξηση της παραγωγής δε συνεπάγεται και αύξηση της αμοιβής του εργαζομένου, διευρύνθηκε η οικονομική ανισότητα, αυξήθηκε ο πληθωρισμός και η υπερκατανάλωση και ο εργαζόμενος δεν είναι ιδιοκτήτης της μηχανής. Οι οικονομικά ασθενέστερες χώρες εξαρτώνται οικονομικά από τις βιομηχανικά αναπτυγμένες, γιατί αναγκάζονται να προβούν σε δανεισμό. Σε περιπτώσεις που δεν απορροφάται όλος αυτός ο όγκος της παραγωγής, σημειώνονται οικονομικές κρίσεις με σοβαρές κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, αλλά και ηθικές συνέπειες.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις