Μηνύματα της ΑΑΔΕ σε ιδιοκτήτες που δεν έλαβαν αποζημίωση για μείωση ενοικίου

Μηνύματα από την ΑΑΔΕ σε ιδιοκτήτες που είχαν υποβάλει δηλώσεις Covid από τον Μάρτιο έως και τον Αύγουστο του 2020 και δεν είχαν αποζημιωθεί

ΗΑνεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στέλνει μηνύματα σε περίπου 80.000 φορολογούμενους, που αποκλείστηκαν από την κρατική ενίσχυση για τα «κουρεμένα» ενοίκια, ενώ είχαν υποβάλει δηλώσεις COVID.

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ αιτιολογεί του λόγους απόρριψης των ιδιοκτητών που είχαν κάνει δηλώσεις από Μάρτιο έως και Αύγουστο του 2020 και δεν αποζημιώθηκαν.

Από την ανάλυση των στοιχείων και έπειτα από τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν προκύπτει ότι στις αιτήσεις της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται:

Α. 45.783 στις οποίες φαίνεται ότι ο μισθωτής δεν ήταν πληττόμενος.

Β. 28.981 δηλώσεις όπου διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σε αναστολή εργασίας ο εργαζόμενος.

Γ. 4.791 δηλώσεις είχε δηλωθεί επαγγελματική χρήση από μη επιτηδευματία ή επιχείρηση.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις