Ο Δήμος Νεστορίου στη νέα ψηφιακή εποχή

Ο Δήμος Νεστορίου περνά στη νέα ψηφιακή εποχή εφαρμόζοντας σε όλη του τη λειτουργία, το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και εργασιών «ΙΡΙΔΑ», περιορίζοντας σημαντικά τη διακίνηση χαρτιού με ότι αυτό συνεπάγεται στην εξοικονόμηση πόρων και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου.

Μετά από μία δοκιμαστική περίοδο περίπου 6 μηνών κατά τη διάρκεια των οποίων υπό την επίβλεψη και τον συντονισμό του νυν αντιδημάρχου Ψηφιακών Μέσων Αργύρη Κεραμάρη, έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες και προετοιμασίες, προσαρμόστηκαν όλες οι διαδικασίες του Δήμου και παράλληλα εκπαιδεύτηκαν οι υπάλληλοι, ο Δήμος Νεστορίου υιοθετεί πλήρως το σύστημα «ΙΡΙΔΑ».

Πλέον, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου συντάσσουν, υπογράφουν, διακινούν και αρχειοθετούν ψηφιακά όλα τα εισερχόμενα, εξερχόμενα και εσωτερικά διακινούμενα υπηρεσιακά έγγραφα, αλλά και έγγραφα που θα αποστέλλουν προς τους φορείς που χρησιμοποιούν την «ΙΡΙΔΑ», εξοικονομώντας αρκετές χιλιάδες ευρώ ετησίως και συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος με τον σημαντικό περιορισμό του χαρτιού.

Η «ΙΡΙΔΑ» αναπτύχθηκε από τα στελέχη του Κέντρου Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προσαρμόστηκε πλήρως στις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, παραδόθηκε προς χρήση χωρίς το παραμικρό κόστος – δαπάνη στο Δήμο Νεστορίου και υποστηρίζεται η λειτουργία του από το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου και τον αντιδήμαρχο Ψηφιακών Μέσων Αργύρη Κεραμάρη.

Γραφείο Τύπου

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις