Βεβαίωση μετακίνησης: Από 1 Μαρτίου με νέα έντυπα οι εργαζόμενοι

Από την Δευτέρα 1η Μαρτίου οι εργοδότες πρέπει να έχουν εφοδιάσει τους εργαζόμενους τους με νέες βεβαιώσεις μετακίνησης για την εργασία τους.

Οι νέες βεβαιώσεις μετακίνησης  μπορούν να έχουν διάρκεια ισχύος κατά ανώτατο όριο έως και τη Δευτέρα 8/3/2021. Από την Τρίτη 9/3/2021 οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χορηγήσουν εκ νέου βεβαιώσεις κίνησης οι οποίες δύνανται να έχουν ισχύ έως 14 ημέρες.

Οι βεβαιώσεις χορηγούνται αφενός ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη»  του υπουργείου Εργασίας και αφετέρου από τον ιστότοπο forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης – αίτησης του εργοδότη, η οποία  χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζόμενους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση-εργοδότη.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις