Ιωάννου Μ. Περαντώνη: “Κατάλογος Νεομαρτύρων τῶν ἀπό τῆς Ἁλώσεως τῆς Κ/πόλεως μέχρι τοῦ ἔτους 1867 μαρτυρησάντων”

Ιωάννου Μ. Περαντώνη, “Κατάλογος Νεομαρτύρων τῶν ἀπὸ τῆς Ἁλώσεως τῆς Κ/πόλεως μέχρι τοῦ ἔτους 1867 μαρτυρησάντων” [περιοδικό “Θεολογία” Ξ΄ (1989) 157-166]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

ΠΗΓΗ

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις