Οι περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας στις οποίες θα αναπτυχθεί το δίκτυο διανομής αερίου από τη ΔΕΔΑ

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης το πρόγραμμα ανάπτυξης της εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία»
(ΔΕΔΑ) για το Δίκτυο Διανομής Λοιπής Ελλάδας για την περίοδο 2021-2025.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις