Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καστοριάς για την υλοποίηση ταχύρρυθμων προγραμμάτων που απευθύνονται σε επαγγελματίες Μελισσοκόμους

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ πρόκειται να ξεκινήσει την υλοποίηση ογδόντα (80) ταχύρρυθμων προγραμμάτων που απευθύνονται σε επαγγελματίες Μελισσοκόμους σε όλη τη χώρα.

Οι καταρτίσεις θα ξεκινήσουν αμέσως μόλις αρθούν οι περιορισμοί που έχουν τεθεί εξαιτίας της πανδημίας. Τα σεμινάρια που είναι δωρεάν θα έχουν διάρκεια τριών ημερών (15 διδακτικές ώρες) και θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 10 Ιουνίου2021. Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και όχι τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες.

Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιούνται στα Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» ή σε αίθουσες που θα παραχωρηθούν, ώστε να εξυπηρετήσουν τοπικά τους εκπαιδευόμενους και να αποφευχθεί η δύσκολη μετακίνησή τους. Η ημερήσια διάρκεια κάθε προγράμματος δεν θα ξεπερνά τις πέντε (5) ώρες (θεωρία και πρακτική) συμπεριλαμβανομένων και των διαλειμμάτων.

Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης των Μελισσοκόμων είναι οι εξής:

• Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου

• Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του

• Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους

• Μελισσοκομικά φυτά• Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης

• Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης• Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών

• Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων

• Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις)

• Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ)

• Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (π.χ. καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα)

• Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κ.λπ.)

Οι ενδιαφερόμενοι Μελισσοκόμοι (όπως αυτοί καθορίζονται στο επάγγελμα από την κείμενη νομοθεσία) μπορούν να απευθύνονται τόσο στα Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όσο και στους μελισσοκομικούς Συνεταιρισμούς – Συλλόγους της περιοχής τους, προκειμένου να αιτηθούν για τη συμμετοχή τους. Σε όλους τους καταρτιζόμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης μετά το πέρας της εκπαίδευσης.

Τα σεμινάρια εντάσσονται στη Δράση 1.3 «Ταχύρρυθμες Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων έτους 2021» και θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις υπ. αριθμ.: 189/133432/25-05-2020 (ΦΕΚ 2294/Β/15-6-2020) ΥΑ-ΥΠΑΑΤ, 37/34426/3-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ1Υ4653ΠΓ-ΙΗΜ) Απόφαση Γεν. Δ/ντή Γεωργίας ΥΠΑΑΤ και 77/02.03.2021 Απόφαση ΔΣ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΔΑ: ΨΣΘΒΟΞ3Μ-ΡΤ3).

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις