Δικαστική απόφαση σταθμός για αγρότη που εξαπατήθηκε από την πρώην ΑΤΕ

Απόφαση σταθμό για τους αγρότες εξέδωσε το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα απέρριψε αγωγή της ΑΤΕ υπό εκκαθάριση κατά αγρότη

Την απόφαση βάσισε στην πρόσθετη πράξη ρύθμισης οφειλών με βάση την ΚΥΑ 4216/Β 269/7.2.2001.
Το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο αγρότης εξαπατήθηκε από την τράπεζα όταν υπέγραψε πράξεις ρύθμισης των οφειλών του από δάνεια που είχε λάβει προ του 2000.
Έκρινε ότι λόγω της εξαπάτησης του αγρότη δεν ισχύουν οι όροι που περιέχονται στην πρόσθετη πράξη ρύθμισης οφειλών, με βάση την ΚΥΑ 4216/Β 269/7.2.2001 την οποία υπέγραψε ο αγρότης και υπολόγισε τις οφειλές του με το νόμο των πανωτοκίων ( 5η παρ άρθ. 39 ν. 3259/2004) δηλαδή με βάση τα αρχικά του δάνεια.
Απέρριψε την αγωγή της ΑΤΕ υπό εκκαθάριση εναντίον του αγρότη και έκανε δεκτή την ανταγωγή του αγρότη, κρίνοντας ότι αυτός δεν όφειλε τίποτα στην ΑΤΕ από την 4.8.2004 ημέρα δημοσίευσης του νόμου των πανωτοκίων.
Όπως αναφέρει στον ΑγροΤύπο η κ. Αγγελική Λαλούση, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, η απόφαση αυτή είναι η πρώτη που απορρίπτει αγωγή της πρώην Αγροτικής κατά αγρότη, (την βασίζει σε δόσεις πράξης ρύθμισης οφειλών με βάση την ΚΥΑ 4216/Β 269/7.2.2001), ενώ έχει ήδη ασκήσει η ΑΤΕ σωρεία τέτοιων αγωγών σε όλη την Ελλάδα.
Παϊσιάδης Σταύρος

ΠΗΓΗ

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις