Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία πραγματοποιούνται έως 20 Μαρτίου 2021

Σας υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με τις υπό στοιχεία Φ.6/22510/Δ1/25.2.2021 και Φ.6/22511/Δ1/25.2.2021 εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία πραγματοποιούνται  έως 20 Μαρτίου 2021.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΔΑ

Την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου.
Η αίτηση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε τα όρια νηπιαγωγείων Δ.Π.Ε Καστοριάς

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για την πλατφόρμα υποβολής αίτησης

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις