Νέα παράταση για τα αυθαίρετα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κατά ένα χρόνο παρατείνεται η διαδικασία υπαγωγής στη νομοθεσία για την αυθαίρετη δόμηση με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το ΥΠΕΝ αποφάσισε την παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017) και για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 (που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013), προβλέπεται πλέον από το άρθρο του 217 του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις που ψηφίστηκε από τη βουλή.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία ύστερα από αίτημα του ΤΕΕ, γιατί λόγω της πανδημίας υφίσταται μεγάλος αριθμός αιτημάτων μηχανικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εμπρόθεσμη συγκέντρωση και καταχώρηση των δικαιολογητικών.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις