ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΠΕΚΑ A21 – ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΟΠΕΚΑ: Η εκκαθάριση των αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21 συνεχίζονται μέχρι να εκκαθαριστούν όλες οι αιτήσεις από τον ΟΠΕΚΑ και να πληρωθούν την πρώτη διμηνιαία δόση στις 31 Μαρτίου 2021.

Αρκετοί από τους δικαιούχους λόγω χρεών προηγούμενων ετών δεν θα πληρωθούν. Ο τελικός αριθμός αυτών που θα πληρωθούν τελικά θα γίνει γνωστός με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Σε σύνολο 630.433 εγκεκριμένων αιτήσεων οι 119.469 αιτήσεις αφορούν μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι 498.121 εγκεκριμένες αιτήσεις που υποβλήθηκαν αφορούσαν Έλληνες πολίτες μέχρι 2 παιδιά, οι 61.651 Έλληνες με τρία παιδιά, οι 16.040 Έλληνες πολύτεκνους. Παράλληλα 39.299 εγκεκριμένη αιτήσεις υποβλήθηκαν από πολίτες τρίτης χώρας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα μέχρι 2 παιδιά και 7.223 από πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ μέχρι 2 παιδιά.

Οι λόγοι που δεν εγκρίθηκαν οι 16.611 αιτήσεις αφορούν:

– την πλειοψηφία, 13.546 αιτήσεις ότι το συνολικό εισόδημα ξεπερνά το προβλεπόμενο όριο
– 1.497 αιτήσεις δεν πληρούσαν το κριτήριο φοίτησης σε ανώτερη ή κατώτατη εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές ή σπουδαστές θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα έως το τέλος του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους κατά το οποίο έλαβαν πτυχίο. Το τέλος του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους είναι η 31η Αυγούστου για τα τέκνα εκείνα που πήραν πτυχίο έως και τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους και η 31η Δεκεμβρίου για εκείνα που πήραν πτυχίο από το μήνα Σεπτέμβριο και μετά.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις