Ανίχνευση ιού της γρίπης των πτηνών τύπου Α(Η5). 23 νεκροί πελεκάνοι σε διάφορα σημεία της περιμέτρου της λίμνης Καστοριάς

Από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι ανιχνεύτηκε ιός της γρίπης των πτηνών τύπου Α(Η5) σε αργυροπελεκάνο της λίμνης Ορεστίδας.

Με βάση τα επιζωοτιολογικά δεδομένα της κατάστασης και μέχρι τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος, στο διάστημα των τελευταίων τριών εβδομάδων έχουν ανευρεθεί  είκοσι τρεις νεκροί πελεκάνοι σε διάφορα σημεία της περιμέτρου της λίμνης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προς το παρόν παρατήρηση αυξημένης θνησιμότητας σε άλλο είδος πτηνών.

Δεδομένου ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί σε κάθε περίπτωση ο περιορισμός του συγκεκριμένου παθογόνου στελέχους μακριά από τα εκτρεφόμενα από τον άνθρωπο πτηνά (όρνιθες, πάπιες, χήνες) οικόσιτων ή ελευθέρας βοσκής εκτροφών, η ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας των πουλερικών που ήδη ανακοινώθηκαν για προληπτικούς λόγους, εξακολουθεί και ισχύει,  σύμφωνα με την ΥΑ 258971/26.08.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1785) «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών», όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 1503/50776/09.05.2017 (ΦΕΚ Β’ 1677) δηλαδή : απαγορεύεται η διατήρηση πουλερικών  α) σε ανοιχτούς χώρους, προαύλια, αυλές αγρούς κ.λπ. και β) σε μη περιφραγμένους χώρους, σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές.

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η διατήρησή τους σε κλειστούς χώρους τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις