ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ Π.ΟΜ.Αμε.Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)


«ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΣΕΠ»

Το Περιφερειακό ΙΝΕ – ΓΣΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως
και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και
Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», ανακοινώνει την υλοποίηση εξ αποστάσεως
εργαστηρίου πληροφόρησης/συμβουλευτικής, σε συνεργασία με την Π.ΟΜ.Αμε.Α
(Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) Δυτικής Μακεδονίας στο Νομό
Καστοριάς με θέμα : «Νέες τεχνολογίες κατά την αναζήτηση εργασίας: η περίπτωση της
πλατφόρμας του ΑΣΕΠ».
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εργαζόμενους και ανέργους και θα πραγματοποιηθεί με τη
χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.
Στόχος του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων,
σχετικά με την ορθή συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων για εργασία και επιπλέον,
δίνονται οδηγίες ως προς τη χρήση της πλατφόρμας ΑΣΕΠ.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις