Επιστροφές 13ων και 14ων μισθών σε ΙΔΑΧ και συμβασιούχους εργαζομένους Δήμων

Όπως παρουσιάζει  αποκλειστικά, το epoli.gr με μία πολύ σημαντική απόφασή του (την υπ’ αριθμ. 19/2020) το Ειρηνοδικείο Καλλιθέας επιδίκασε υπέρ εργαζομένων του Δήμου Καλλιθέας, που εργάζονται σε αυτόν με σχέσεις εξαρτημένης εργασίας ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας των δύο τελευταίων ετών πριν από την άσκηση της αγωγής τους.

Με άλλα λόγια, αναγνώρισε την βασιμότητα της απαίτησής τους στα ποσά των ανωτέρω παροχών, τα οποία είχαν πάψει να τους καταβάλλονται από 01.01.2013 δυνάμει του ν. 4093/2012 «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής προσαρμογής» και επιδίκασε υπέρ τους τα ανωτέρω ποσά. Μάλιστα, πρέπει να σημειωθεί ότι, η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε μετά την δημοσίευση των υπ’αριθμ.1307/2019 (Δίκη Πιλότος) έως και 1316/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες είχε κριθεί ως συμβατή με το Σύνταγμα η κατάργηση για τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας που είχε επέλθει με το Μεσοπρόθεσμο.

Ο Δικηγόρος των εργαζομένων, οι οποίοι δικαιώθηκαν με την ανωτέρω απόφαση, κ. Λάμπρος Ντουματσάς, δήλωσε αποκλειστικά στο epoli.gr: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις