Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας – 3 Μαίου

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας  υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της προστασίας του θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του Τύπου, όπως κατοχυρώνονται από το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, αλλά και από το Σύνταγμά της Κύπρου. Χωρίς αυτά τα δύο θεμελιώδη δικαιώματα, η Δημοκρατία είναι κενή περιεχομένου.

“Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, η ελευθερία του Τύπου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των δημοκρατικών κοινωνιών, που μπορούν να ευδοκιμήσουν μόνο αν οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες και τη δυνατότητα να κάνουν συνειδητές επιλογές”

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις