Πρόοδος

Η πρόοδος έχει να κάνει με τις ατομικές και κοινωνικές ανάγκες του ανθρώπου, την τάση για διάκριση και κυριαρχία στη φύση, το ανήσυχο πνεύμα του.


Με την πρόοδο βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης των πολιτών, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και με τη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας επιτυγχάνονται η οικονομική άνοδος, η παραγωγή, η διακίνηση και η κατανάλωση αγαθών.


Βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο, καθώς εξυπηρετούνται με αποτελεσματικότερο τρόπο η υγεία και η κοινωνική πρόνοια. Επικρατεί ειρήνη, κοινωνική αρμονία, δικαιοσύνη, ισονομία, καθώς αλλάζουν οι κοινωνικές δομές. Εδραιώνεται η
δημοκρατία και κατοχυρώνονται τα δικαιώματα του πολίτη. Ο άνθρωπος προσπαθεί και αγωνίζεται στον μείζονα βαθμό, λόγω της ελπίδας που γεννάται για μια καλύτερη ζωή.


Πυλώνας της προόδου, είναι η καλλιέργεια των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών. Οξύνεται ο νους, αναπτύσσονται η κριτική σκέψη και η δημιουργική φαντασία, καταρρίπτοντας προλήψεις και δεισιδαιμονίες. Εξίσου σημαντικό είνα το γεγονός ότι περιορίστηκε η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, απόψεις μίσους και αντιπαλότητας αντικαταστάθηκαν από το αίσθημα της αγάπης, της φιλαλληλίας και του αλτρουισμού και ο άνθρωπος απέκτησε αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και υπευθυνότητα.

Είναι όμως, εμφανής και η αντίθετη μεριά του ίδιου νομίσματος.

Με την ραγδαία αυτή πρόοδο, αυξάνεται ο καταναλωτισμός.

Παραγκωνίζεται η αξία Άνθρωπος, με αποτέλεσμα την ηθική του εξαχρείωση, λόγω της κυριαρχίας του υλιστικού
πνεύματος που ο ίδιος έχει ενθρονίσει στη ζωή του.

Ο άνθρωπος κατέστη προοδόπληκτος, καθώς διακατέχεται από έπαρση και υπερεκτίμηση των ικανοτήτων του και ταυτόχρονα απομακρύνεται από τα ζωντανά και αξιοσημείωτα στοιχεία της παράδοσης.

Επικρατεί το διεθνιστικό πνεύμα που πρεσβεύει την κατάργηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των λαών.

Καλλιεργείται σκόπιμα η πνευματική σύγχυση, απόρροια της οποίας είναι η παθητικοποίηση και η περιθωριοποίηση του ανθρώπου, η αύξηση του άγχους, της ανασφάλειας και της μονομέρειας.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις