Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτήματος Κρανιώνα και Αγροκτήματος Αγίου Αντωνίου από την Π. Ε Καστοριάς

Την έγκριση  των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης των έργων Αναδασμού Αγροκτήματος Κρανιώνα και Αγροκτήματος Αγίου Αντωνίου

έπειτα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου ενέκρινε ομόφωνα με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας.

  • 700.000 ευρώ για τα Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτήματος Κρανιώνα
  • 1.150.000 ευρώ για τα Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτήματος Αγίου Αντωνίου 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  (ΣΑΕΠ 041) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Εντός του Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις