Στην Ευρωβουλή προσφεύγουν οι συμβασιούχοι των Δήμων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μία μεγάλη πανευρωπαϊκή εκστρατεία ξεκίνησαν σύλλογοι και σωματεία εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές & Υπηρεσίες των Δήμων της Χώρας.

Οι επί πάρα πολλά έτη συμβασιούχοι εργαζόμενοι των Παιδικών Σταθμών, των Βρεφικών Σταθμών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.ΑΠ.Α.μεΑ.), των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Η.Φ.-Α.μεΑ.), των Κέντρων Κοινότητας, των Κοινωνικών Παντοπωλείων, των Κοινωνικών Φαρμακείων, των Δομών Υποστήριξης Αστέγων, των Συσσιτίων, και εν γένει των Κοινωνικών Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας (Σ.ΚΟΙΝ.Δ.Α.Φ.), ενώνουν τις δυνάμεις τους και τις φωνές τους επιχειρώντας να ακουστούν τα δίκαια αιτήματά τους στην αρμόδια Επιτροπή Εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για τον λόγο αυτόν απέστειλαν επιστολή σε όλα τα κόμματα που εκπροσωπούν την χώρα μας με Ευρωβουλευτές τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας από την Ελληνική αντιπροσωπεία να υποστηρίξει σύσσωμη το αυτονόητο δικαίωμα των εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή εργασία μετά από τόσα χρόνια αδιάκοπης παροχής των πολύτιμων και κρίσιμων για την Ελληνική Κοινωνία υπηρεσιών τους.

Οι Συμβασιούχοι-Εργαζόμενοι καλούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επικαιροποιήσει την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία του Συμβουλίου 1999/70/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999, με την έκδοση μιας νέας Απόφασης – Οδηγίας που να δεσμεύει τα κράτη – μέλη της Ένωσης να διορθώσουν την καταχρηστική χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των Υπηρεσιών και Δομών τους και να προβλέπει την υποχρέωσή τους να προβούν με νομοθετικές παρεμβάσεις στην αναγνώριση των διαδοχικών αυτών συμβάσεων ως ενιαίων συμβάσεων Αορίστου Χρόνου.

Διαβάστε την Επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΕΔΩ.

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις