Πρόγραμμα αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων

.✅Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων προκειμένου οι δικηγόροι να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής αιτήσεων σήμερα Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 13:0

⏳ Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00

.✅Δικαιούχοι της Δράσης οι Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020

.❌ Επισημαίνεται ότι αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα

.✅ Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια επιχορήγησης.

📍Αναλυτικά η πρόσκληση της Δράσης http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp…

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις