Πανελλαδικες 2021: Υπολόγισε τα μόριά σου ΕΔΩ: Υπολογισμός μορίων Πρόσβασης Γενικού Λυκείου

Οι Πανελλαδικές 2021 έχουν ήδη ξεκινήσει για τους μαθητές των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ και πολλοί είναι εκείνοι που θέλουν να υπολογίσουν τα πιθανά μόρια που θα συγκεντρώσουν για να έχουν μια πρώτη εικόνα. Ο ΟΕΦΕ δημοσίευσε ένα σύστημα υπολογισμού μορίων

– Παρακάτω μπορείτε να υπολογίσετε τα μόρια με το Εξεταστικό Σύστημα που εφαρμόζεται φέτος. Επιλέγετε τον Προσανατολισμό και τα εξεταζόμενα μαθήματα και ως γραπτό βαθμό γράφετε στη σχετική θέση το βαθμό του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στην εικοσάβαθμη κλίμακα με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου.

Σημαντική Παρατήρηση: Για τους δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιήστε την τελεία ως υποδιαστολή. Για παράδειγμα γράφουμε: 17.6 Ειδικά μαθήματα: Για τα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου, όπως και για την Αρμονία και τον Έλεγχο Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, ο βαθμός που πρέπει να καταχωρήσετε στην παρακάτω φόρμα είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών στα δύο μαθήματα, στην εικοσάβαθμη κλίμακα με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

Υπολογίστε τα μόριά σας – πατήστε στην εικόνα

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις