Από 89 ευρώ/μήνα η εξαγορά χρόνου ασφάλισης αγροτών-155 ευρώ για τους επαγγελματίες

Να εξαγοράσουν πλασματικά έτη μπορούν ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί και αγρότες, αντίστοιχα, για να βγουν πιο γρήγορα στη σύνταξη το 2021.

Το κόστος στις αναγνωρίσεις έχει αλλάξει από 1ης/1/2020, καθώς με το νόμο 4670/2020 ο υπολογισμός των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες αποσυνδέθηκε από το δηλωθέν εισόδημα και καθιερώθηκε το νέο σύστημα των ασφαλιστικών κατηγοριών.

Ως εκ τούτου, άλλαξε και ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς εξαγοράς αναγνωριζόμενων χρόνων για μη μισθωτούς ασφαλισμένους, με αίτηση από 1ης/1/2020, και πλέον θα καταβάλλουν ως μηνιαίο ποσό εξαγοράς την αντίστοιχη μηνιαία εισφορά που έχουν επιλέξει κατά το έτος υποβολής αίτησης αναγνώρισης, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο.


Για τους μισθωτούς δεν έχει επέλθει αλλαγή και η αναγνώριση πλασματικού χρόνου είναι όπως και πριν, δηλαδή με την εισφορά 20% επί του μικτού μηνιαίου μισθού. Το ελάχιστο ποσό για το κόστος εξαγοράς όσον αφορά τους μισθωτούς διαμορφώνεται στα 130 ευρώ το μήνα με βάση τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ (650 x 20% = 130).

Για τους επαγγελματίες ο κάθε μήνας αναγνώρισης κοστίζει κατ’ ελάχιστον 155 ευρώ, που είναι η εισφορά της πρώτης κατηγορίας, ενώ για τους αγρότες ο κάθε μήνας αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης για το 2021 κοστίζει 89 ευρώ.

Ο ΕΦΚΑ, με νέα εγκύκλιο που εξέδωσε ενημερώνει τις Υπηρεσίες του για τις αλλαγές και τις καλεί να υπολογίζουν το κόστος στις αναγνωρίσεις σύμφωνα με τις νέες εισφορές για τις αιτήσεις των ασφαλισμένων που έχουν υποβληθεί από 1ης/1/2020 και είναι σε εκκρεμότητα.

Με το νέο σύστημα και τη θέσπιση των ελάχιστων ποσών εξαγοράς, οι ασφαλισμένοι δεν θα έχουν τις εκπτώσεις που παίρνουν κατά την πληρωμή των τρεχουσών εισφορών τους.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις