Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καρπόκαψα Μηλιάς από την ΠΕ Καστοριάς

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά :

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις