Γιατί ο ελεύθερος χρόνος είναι αναγκαίος;

Ελεύθερος είναι ο χρόνος σύμφωνα με τον οποίο ο άνθρωπος είναι απαλλαγμένος
από κάθε είδους υποχρεώσεις και τον αξιοποιεί ανάλογα με τις επιθυμίες του.
Μία πολύ σημαντική επίδραση που έχει ο ελεύθερος χρόνος, είναι στο κομμάτι της
ψυχολογίας του ανθρώπου. Τον απαλλάσσει από το άγχος και συνάμα τον καθιστά
ιδιαίτερα δημιουργικό, αναπτύσσοντας τα ταλέντα και τις κλίσεις του. Ανανεώνει τις
ψυχικές και σωματικές του δυνάμεις, επιτρέπει τη φυγή από τη μονότονη πολλές
φορές καθημερινότητα, εξασφαλίζει τη συναισθηματική γαλήνη και την ανάπτυξη
κοινωνικών σχέσεων.
Γίνεται αρωγός της πνευματικής ανάπτυξης του ανθρώπου, καθώς έχει το
περιθώριο αυτοπαρατήρησης, ενασχόλησης με τις τέχνες και τα γράμματα,
αφιέρωσης του χρόνου του στη γνήσια ψυχαγωγία και σε ταξίδια που γεμίζουν τον
εσωτερικό του κόσμο με νέες παραστάσεις και γνώσεις.
Ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο, καταφέρνει να καταπολεμήσει τη μοναξιά και την
αποξένωση, να ασχοληθεί με κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές δραστηριότητες,
να επικοινωνήσει και να συναναστραφεί με ανθρώπους που συναντά έξω από τον
εργασιακό του χώρο.
Πόσο καθοριστική, επίσης, είναι η συμβολή του ελεύθερου χρόνου στην
ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Δίνει την ευκαιρία σε όλους
όσους λατρεύουν την ενασχόληση με τον αθλητισμό, να διατηρούνται σε καλή
φυσική κατάσταση, να αναπτύσσουν το αίσθημα της συνεργασίας, της ευγενούς
άμιλλας, της ομαδικότητας, της συλλογικότητας, να καλλιεργούν τις ψυχικές τους
αρετές.
Λειτουργεί ως σύμμαχος στην ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία με τη φύση,
πραγματοποιώντας εκδρομές, απολαμβάνοντας την απίστευτη μαγεία που
προσφέρει και δίνοντάς της τον απαιτούμενο σεβασμό

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις