Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων

Κατόπιν των αιτημάτων των δήμων εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του
προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 10

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 58

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 2

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις