Προβλήματα μνήμης 8 μήνες μετά την λοίμωξη από COVID-19

Αν και τα κύρια συμπτώματα της νόσου COVID-19 της αφορούν το αναπνευστικό σύστημα, πρόκειται για μια πολυσυστηματική λοίμωξη. Στο φάσμα των εκδηλώσεων της νόσου συγκαταλέγονται και τα προβλήματα μνήμης.

Νευρολογικές και νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις μπορεί να παρατηρούνται ακόμα και μετά την ίαση της οξείας φάσης της λοίμωξης ως μέρος των μακροχρόνιων επιπτώσεων της COVID-19 (long COVID). Μεταξύ αυτών είναι και τα προβλήματα μνήμης, ακόμη και 8 μήνες μετά τη νόσηση, όπως έδειξε πρόσφατη νορβηγική μελέτη.

Τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης των Arne Soraas και συνεργατών δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open. ΕΔΩ

Στη μελέτη συμμετείχαν 13001 ενήλικες στη Νορβηγία οι οποίοι έλαβαν ηλεκτρονική πρόσκληση για συμμετοχή στη μελέτη. Συνολικά στάλθηκαν έως και 3 ηλεκτρονικές προσκλήσεις σε 53.168 άτομα. Το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 24%. Προσκλήθηκαν όλοι οι Νορβηγοί που είχαν υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο για κορονοϊό SARS-CoV-2 μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 15ης Απριλίου 2020. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όλοι όσοι είχαν υποβληθεί σε έλεγχο ήταν συμπτωματικοί.

Το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν τα προβλήματα μνήμης που δήλωσαν οι συμμετέχοντες στη μελέτη 8 μήνες μετά την πάροδο της COVID-19.

Αξίζει να σημειωθεί ότι , 72 από τους 651 (11%) συμμετέχοντες με θετικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορονοϊό SARS-CoV-2 ανέφεραν προβλήματα μνήμης 8 μήνες μετά τη λοίμωξη COVID-19. Αντίθετα, 254 από τους 5712 (4%) συμμετέχοντες με αρνητικό έλεγχο για SARS-CoV-2 και 80 από τους 3.342 (2%) συμμετέχοντες με μη διαθέσιμο αποτέλεσμα για SARS-CoV-2 ανέφεραν προβλήματα μνήμης στους 8 μήνες από την ένταξη στη μελέτη.

Σε κάθε περίπτωση, η πιθανή συσχέτιση της COVID-19 με γνωστικά προβλήματα αξίζει περαιτέρω αναλυτικής έρευνας.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις