Ο Δήμος της υποκρισίας και του αμοραλισμού

Συνεχείς είναι οι οχλήσεις δικηγορικών γραφείων αλλά και τα μηνύματα της ΔΕΔΗΕ προς δομές του δήμου Καστοριάς για διακοπές ρεύματος σε δημοτικά κτήρια των οποίων οι ρυθμιζόμενες οφειλές έχουν λήξει ή δεν ικανοποιούνται.

Τα στοιχεία των οφειλών αλλά και αναθέσεων σε δικηγορικά γραφεία εκ μέρους της ΔΕΗ, δημιουργούν πολλά ερωτήματα για την διαχείριση, τον τρόπο αντιμετώπισης αλλά και τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής.

Και όλα αυτά μετά από 2 χρόνια αυξήσεων στα δημοτικά τιμολόγια, ειδικών μέτρων εκτάκτων επιχορηγήσεων από την κυβέρνηση προς τους δήμους λόγω covid-19, περικοπών δαπανών των δημοτικών δομών λόγω καθεστώτων lockdown και γενικά ενός ευνοϊκού καθεστώτος που μια χρηστή διοίκηση θα εκμεταλλεύονταν ώστε να μην υπάρχουν θέματα που σήμερα καρκινοβατούν.

Παρακολουθώντας το σκηνικό που επικρατεί φέρνουμε στην σκέψη μας όσα κατά καιρούς διαβάσαμε και ακούσαμε από τους δημοτικούς ανευθυνο-υπεύθυνους και τον υποβολέα τους κ Παρά ενθυμούμενοι αυτό που λέει η λαϊκή παροιμία… «δάσκαλε που δίδασκες»…. Κάπως έτσι…..

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις