ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ

“Η κηδεία μου θα γίνει στο Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρύτση, με ένα μόνο Ιερέα χωρίς διάκονο.

Δέν δέχομαι δε στη κηδεία μου, ούτε αντιπρόσωπο του κράτους, ούτε της εκκλησίας, εάν τυχόν ήθελαν αναμνησθή μετά θανάτου τάς Εθνικάς μου υπηρεσίας.

Δέν χρεωστώ είς κανέναν ουδέν όβολον, είς το Έθνος προσέφερα ότι ήτο δυνατόν ως Ιεράρχης του ’21……

“Σήμερα κατάντησα να περιφέρομαι σχεδόν άνεργος σε ερείπια, εξόριστος από την Καστοριά, από την Αμασεία, από την Κωνσταντινούπολη, αφού γλίτωσα πολλές φορές το μαρτυρικό θάνατο στη Τουρκία και τελικά εξόριστος καί από την Ελλάδα.

Γερμανός Καραβαγγέλης, Διαθήκη, Απομνημονεύματα

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις