Εργασίες διαγράμμισης από την Π.Ε. Καστοριάς

Πραγματοποιήθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς οι εργασίες  διαγράμμισης που υπολειπόταν για να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις του οδοστρώματος της Επαρχιακής Οδού Νεστορίου – Κοτύλης – Επταχωρίου (Ε.Ο. 11) και του δρόμου Πεύκου προς Πευκόφυτο.

διαγραμμίσεις

Συγκεκριμένα τα δύο έργα αφορούσαν:

  • Εργασίες κατασκευής στραγγιστηριών, αποστραγγιστικών οπών, οπλισμένων επιχωμάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος, καθώς και διαγραμμίσεις στην Επαρχιακή Οδό Νεστορίου – Κοτύλης – Επταχωρίου (Ε.Ο. 11),προϋπολογισμού 1.100.000€.
  • Εργασίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στο δρόμο από Πεύκο προς Πευκόφυτο σε δεκαέξι (16) θέσεις, όπου έγιναν εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης και διαγραμμίσεις, σε μήκος περίπου 2 χλμ, προϋπολογισμού 600.000€.

Οι μελέτες και των δύο έργων εκπονήθηκαν  και επιβλέφτηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και είναι στην κατεύθυνση της προσπάθειας που καταβάλλει η Περιφερειακή Αρχή για την αναβάθμιση των οδικών υποδομών σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, την ανάδειξη του τουρισμού και την ανάπτυξη δράσεων που άπτονται της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της προστασίας των φυσικών πόρων και της ανθρωπογενούς δραστηριότητας.

διαγραμμίσεις

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις