Εφαρμογή για άμεση ψηφιακή έκδοση παραστατικών για τους επαγγελματίες

Νέα εφαρμογή, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών στο myDATA ή το σύστημά τους δεν καλύπτει τις καθημερινές τους ανάγκες, δημιούργησε Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 

 Είναι το timologio  timologio.aade.gov.gr  ), και μέσω αυτής, δίνεται η δυνατότητα να εκδίδονται ψηφιακά τα παραστατικά των επιχειρήσεων και να διαβιβάζονται ταυτόχρoνα στο myDATA. 

   Πώς λειτουργεί το timologio   

 Μέσω της εφαρμογής αυτής, μια επιχείρηση μπορεί: 

  •  Να διαμορφώσει το προφίλ της 
  •  Να συνθέσει το πελατολόγιο της, 
  •  Να οργανώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
  •  Να εκδώσει και αποθηκεύσει σε μορφή pdf τα κάθε είδους παραστατικά της (τιμολόγια, αποδείξεις κλπ) 

 Με την έκδοση των παραστατικών μέσα από το timologio, η εφαρμογή αποστέλλει ταυτόχρονα και αυτόματα τη σύνοψη της συναλλαγής στο myDATAτου εκδότη (έσοδα) και του λήπτη (έξοδα). 

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις