Βολές µε πραγματικά πυρά στο Δενδροχώρι

Από τη Στρατιωτική Αρχή ανακοινώνεται ότι, την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, από ώρα 08:00 μέχρι ώρα 17:00, την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021, από ώρα 08:00 μέχρι ώρα 23:00, την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021, από ώρα 08:00 μέχρι ώρα 23:00 και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, από ώρα 08:00 μέχρι ώρα 12:00 θα εκτελεστούν βολές µε πραγματικά πυρά Όπλων Πυροβολικού, στο Πεδίο Βολής «∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙΟΥ» Καστοριάς.

Επικίνδυνη περιοχή, η περικλειόμενη μεταξύ των υψ ΚΟΥΚΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΑΜΕΣΟ, υψ ΑΝΑΡΑΧΗ, Χωριό ∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙ, υψ ΠΛΑΤΥ∆ΡΟΜΟΣ, υψ ΚΑΣΤΡΑΚΙ (ΒΟΡΕΙΩΣ ΧΩΡΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), υψ ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ και υψ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κίνηση ατόμων και ποιμνίων στην συγκεκριμένη ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, για αποφυγή ατυχημάτων. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, στην περίπτωση, που μετά την εκτέλεση των βολών ανευρίσκονται από κατοίκους της περιοχής µη διαρραγέντα βλήματα, να µην τα πλησιάζουν και να ενημερώνουν αμέσως τις πλησιέστερες στρατιωτικές ή αστυνομικές αρχές.

ΕΚ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις