Μια κουρτίνα χωρίζει την τάξη στα δύο

Διαχωρίζει τους άντρες από τις γυναίκες. Έτσι ξεκίνησαν τα μαθήματα για το νέο ακαδημαϊκό έτος σε ορισμένα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε διαφορετικές πόλεις του Αφγανιστάν.

Θα επιτρέπεται στις γυναίκες να συνεχίσουν να παρακολουθούν μαθήματα. Αλλά μόνο αν φορούν αμπάγια (μακρύ χιτώνα) και νικάμπ (πέπλο που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του προσώπου τους). Θα διδάσκονται μόνο από δασκάλους του ίδιου φύλου και θα αναγκάζονται να τερματίσουν τα μαθήματα πέντε λεπτά πριν από τους άνδρες για να αποφύγουν τις συναναστροφές έξω με άντρες συναδέλφους.

Θα υπάρχουν επίσης διαφορετικές είσοδοι και έξοδοι για μαθητές και μαθήτριες.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις