Είστε έτοιμοι για διεθνή καριέρα;; – Προσλήψεις 241τεχνικών στη Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (στο εξής: EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «τεχνικούς» (ομάδα καθηκόντων AST) ή ως «προσωπικό υποστήριξης» (ομάδα καθηκόντων AST-SC).

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι και οι επιτυχούσες υποψήφιες που θα προσληφθούν από τον διαγωνισμό EPSO/AST/150/21 θα εργαστούν στους προαναφερόμενους τρεις τομείς.

Οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες των τομέων 1 και 2 του διαγωνισμού EPSO/AST/150/21 θα προσληφθούν κυρίως στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο (όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δοθεί προτεραιότητα στις προσλήψεις στο Λουξεμβούργο).

Οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες του τομέα 3 του διαγωνισμού EPSO/AST/150/21, καθώς και του διαγωνισμού EPSO/AST-SC/11/21 θα προσληφθούν κυρίως στις εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ίσπρα (Ιταλία), στην Καρλσρούη (Γερμανία), στο Petten (Κάτω Χώρες) και στο Geel (Bέλγιο).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις εν λόγω διαδικασίες επιλογής.

Αριθμός επιτυχουσών και επιτυχόντων ανά διαγωνισμό και ανά τομέα:

EPSO/AST/150/21
Τομέας 1:
Τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσων και συνεδριάσεων: 92
Τομέας 2:
Τεχνικοί κτιρίων: 114
Τομέας 3:
Τεχνικοί εργαστηρίου: 20

EPSO/AST-SC/11/21
Βοηθοί εργαστηρίου: 15

Η παρούσα προκήρυξη αφορά δύο διαγωνισμούς, ο ένας εκ των οποίων περιλαμβάνει τρεις τομείς. Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν μόνο σε έναν τομέα ανά διαγωνισμό. Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε διάφορες δοκιμασίες, όπως αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις