Εντάχθηκε η αντικατάσταση ολόκληρου του δικτύου ύδρευσης του Άργους Ορεστικού

Την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης και των αγωγών μεταφοράς της πόλης του Άργους Ορεστικού εξασφάλισε ο Δήμος με την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», με προϋπολογισμό σχεδόν 4 εκατομμύρια

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο που αναμένεται επιλύσει οριστικά τα χρόνια προβλήματα του υπάρχοντος δικτύου και να αναβαθμίσει αισθητά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης. Έρχεται να συμπληρώσει το έργο «Εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού» που έχει ολοκληρωθεί με προϋπολογισμό 1.880.000 ευρώ περίπου κι έχει ήδη ορατά οφέλη.

Ευχής έργον θα είναι ο δήμος Άργους Ορεστικού να διδαχθεί από την αδυναμία της δημοτικής αρχής Κορεντσίδη να διαχειριστεί το παρόμοιο έργο των 10 εκατομμυρίων που αφορά το δίκτυο της πόλης της Καστοριάς και να ολοκληρώσει σύντομα την προσπάθεια αναβάθμισης στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του Άργους Ορεστικού.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις