Φιλία

Φιλία είναι η πιο βασική και ουσιαστική έννοια που χαρακτηρίζει τον πιο στενό,
ελεύθερο ψυχικό δεσμό, δύο, αλλά και περισσότερων ατόμων και η οποία
στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στην ανιδιοτελή αγάπη, στην εκτίμηση, στην
αλληλοκατανόηση, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στην αυτοθυσία, στην αγνότητα
και στην έκφραση αληθινών συναισθημάτων αμφότερα.


Ο άνθρωπος είναι φύσει κοινωνικό ον και διακατέχεται από την ανάγκη να
βρίσκεται και να αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους, να προσφέρει και να ζητάει
συμπαράσταση και να νιώθει αλληλεγγύη σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του, αλλά
κυρίως στις δύσκολες στιγμές του.


Η αξία του φίλου είναι ανυπέρβλητη και αυτό γιατί …γιατί παρέχει ψυχολογική
υποστήριξη, καταπολεμά τη μοναξιά μας, επιτυγχάνεται η ομαλότερη
κοινωνικοποίηση του ατόμου και ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα. Βρισκόμενοι
σε συνεχή διάλογο με τον συνοδοιπόρο μας, τον φίλο μας δηλαδή, είμαστε στην
ευνοϊκή θέση να οδηγηθούμε σε πιο σωστές αποφάσεις και ατομικά, αλλά και
ευρύτερα, γεγονός που φέρει καθολική πρόοδο.


Καθώς αναφέρθηκε η πολυσημαντότητα της ακαταμάχητης έννοιας της φιλίας,
σκόπιμα κρίνεται απαραίτητη και η αναφορά στην ηθικοποίηση που προσφέρει,
λόγω του αλληλοσεβασμού, του αλτρουισμού, του αδιάσπαστου δεσμού και της
διηνεκούς προσπάθειας που καταβάλλει ο καθένας, ώστε να ανταποκριθεί στις
προσδοκίες του άλλου.


Καθόλου ευκαταφρόνητο δεν είναι το γεγονός ότι ο πραγματικός φίλος συμβάλλει
και στην απόκτηση της αυτογνωσίας,
γιατί μέσω αυτού γνωρίζουμε καλύτερα τον
εαυτό μας. Να θυμόμαστε, επίσης, πως ο αληθινός φίλος θα επισημάνει
ανυπόκριτα τα προτερήματα και τις αδυναμίες μας και να μη νιώθουμε θυμό για το
δεύτερο, καθώς θα συμβάλει ως αρωγός, για να αποδεσμευτούμε από τα δεσμά
που αναστέλλουν την εξέλιξή μας.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις