Δύο θέσεις 5μηνης εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Η πρόσληψη 2 νέων υπαλλήλων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς από το Υπουργείο Πολιτισμού αφορά τις ειδικότητες:

  • 1 ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων
  • 2 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά , με αίτηση στη διεύθυνση: sox.culture.gov.gr/


Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με τις θέσεις

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις