Εγκρίθηκε το πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στις στέγες

Μέσα απο τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών για την ενεργειακή απόδοση, εγκρίθηκε το πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στις στέγες από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ενέργειας.

Αυτά τα συστήματα θα έχουν διάρκεια συμβάσεων 25 χρόνια και θα αμείβονται με σταθερή τιμή ( 87 ευρώ / μεγαβατώρα). Η τιμή αυτή προβλεπόταν σε υπουργική απόφαση του 2020.

Με βάση τις μέχρι τώρα μετρήσεις εκτιμάται πως για ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 10 kWp, η αμοιβή των 87 ευρώ ανά μεγ/ώρα θα αποφέρει ετήσιο έσοδο ύψους 1.200 ευρώ, με το κόστος ενός τέτοιου συστήματος να υπολογίζεται στις 10.000 ευρώ.

Η υπουργική απόφαση που θα ακολουθήσει θα καθορίζει μεταξύ άλλων ποιοι είναι οι δικαιούχοι, τη μέγιστη χρονική διάρκεια του Ειδικού Προγράμματος, τη μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση και τoν τύπο και το περιεχόμενο των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον την αδειοδοτική διαδικασία, στην οποία περιλαμβάνονται o τρόπος υποβολής των σχετικών αιτήσεων και τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις