Προκήρυξη οκτάμηνης θέσης εργασίας στην ΔΕΔΔΗΕ Καστοριάς

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης στην περιοχή της Καστοριάς.

Η ειδικότητα που ζητείται στη νέα προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ είναι: «ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Δικτύων». Η σύμβαση που θα συνάψει ο επιτυχών με τον ΔΕΔΔΗΕ στην Καστοριά θα έχει διάρκεια οκτώ μηνών.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΟΧ 2/2021 (ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ) και να την υποβάλουν:

  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / Περιοχή Καστορίας, Λ. Κύκνων 36, Τ.Κ. 52 100, Καστοριά
  • είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: L.Tzakopoulos@deddie.gr ή S.Frantzezou@deddie.gr

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει αύριο, Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και λήγει τη Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2021.

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις