Μέτρα Προσέλευσης Πολιτών στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς στο πλαίσιο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 (σύμφωνα με το ΦΕΚ 5138/05-11-21).

Γνωστοποιεί στους πολίτες της Π.Ε. Καστοριάς, ότι τα ισχύοντα μέτρα για να προσέρχονται στις υπηρεσίες της  είναι:

  • Η υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο ενός από τα κατωτέρω έγγραφα με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας με επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης:

α)  πιστοποιητικό εμβολιασμού,  ή

β) πιστοποιητικό νόσησης  τελευταίου εξαμήνου   ή

γ) βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR  (72 ωρών) ή rapidtest (48 ωρών).Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά,  δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test, 24 ωρών).

  • Χρήση προστατευτικής μάσκας και τήρηση αποστάσεων (1,5 μέτρου). Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

Σημειώνεται ότι η εξυπηρέτηση του κοινού στις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις