Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών του ταμιευτήρα του φράγματος Βράχου, του Δήμου Άργους Ορεστικού από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Ολοκληρώθηκαν από τη ΠΕ Καστοριάς οι εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών από τον ταμιευτήρα του φράγματος του Βράχου με σκοπό της αύξησης της χωρητικότητας του ταμιευτήρα του ΤΟΕΒ Βράχου!!!

Σκοπός της παρέμβασης είναι η αύξηση της χωρητικότητας του ταμιευτήρα του ΤΟΕΒ Βράχου, για την καλύτερη άρδευση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της περιοχής.

Οι εργασίες υλοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς». Ο προϋπολογισμός είναι 1.930.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) ) της Π.Ε. Καστοριάς και η επίβλεψή του γίνεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις