Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Παρεμβάσεις βελτίωσης οδών στους οικισμούς του Δήμου Νεστορίου και εργασίες συντήρησης καφενείου Κυψέλης»

Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Παρεμβάσεις βελτίωσης οδών στους οικισμούς του Δήμου Νεστορίου και εργασίες συντήρησης καφενείου Κυψέλης» –προϋπολογισμού 130.000,00€ (με Φ.Π.Α.) από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη.

Την Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης οδών στους οικισμούς του Δήμου Νεστορίου και εργασίες συντήρησης καφενείου Κυψέλης», υπέγραψε στις 09 Νοεμβρίου 2021, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες σε δύο τμήματα:• Παρεμβάσεις βελτίωσης οδών στους οικισμούς του Δήμου Νεστορίου. Οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν στοχεύουν στη βελτίωση της βατότητας των οδών εντός των οικισμών του Επταχωρίου και του Πολυανέμου.

Ειδικότερα στο Επταχώρι θα γίνουν επιστρώσεις με λίθους σε υφιστάμενες τσιμεντοστρωμένους οδούς και στον Πολυάνεμο θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις σε σημεία που έχει φθαρεί ο δρόμος με την πάροδο του χρόνου. Επίσης, στον οικισμό του Πευκοφύτου, στη θέση «Νερόμυλος» θα κατασκευαστεί ένα απαιτούμενο τεχνικό.

Εργασίες συντήρησης καφενείου Κυψέλης. Οι εργασίες που θα γίνουν περιλαμβάνουν την βελτίωση των χώρων υγιεινής και την αντικατάσταση του εξοπλισμού της κουζίνας με καινούριο εξοπλισμό σύγχρονων προδιαγραφών, στοχεύοντας στην συνολική λειτουργική αναβάθμιση του χώρου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 130.000 € και είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2021 της Π.Ε. Καστοριάς. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Καστοριάς είναι 80% δηλ. ποσού 104.000€, ενώ το 20% ποσού 26.000€ θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Νεστορίου.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις