Έρχεται επαναφορά δώρων στις συντάξεις;;

Η απόφαση με αριθμό 8898/2021, δημοσιεύτηκε στις 20 Οκτωβρίου και η σημασία της έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά τίθεται ζήτημα επαναφοράς των Δώρων σε μόνιμη βάση στις επικουρικές συντάξεις γιατί δεν είναι ξεκάθαρο αν καταργήθηκαν με το νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016).

Το δικαστήριο έκρινε πως με το άρθρο 96 του Νόμου 4387/2016 θεσπίστηκε μεν ρητά ο επανυπολογισμός και η περικοπή των επικουρικών συντάξεων, αλλά δεν υπάρχει και ανάλογη ρητή διάταξη για την κατάργηση των Δώρων!

Οπως αναφέρει η απόφαση του Πρωτοδικείου, μετά τη διάγνωση της αντισυνταγματικότητας της κατάργησής των Δώρων από το ΣτΕ (με την 2287/2015 απόφαση), αναβίωσαν οι προϊσχύσασες διατάξεις που σημαίνει επαναφορά των Δώρων. Οταν τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 4387/2016, δεν συμπεριλήφθηκε οποιαδήποτε ρητή διάταξη που να καταργεί τις παροχές αυτές, γιατί προφανώς μια τέτοια διάταξη θα προσέκρουε στην απόφαση του ΣτΕ που είπε ότι η κατάργηση τους είναι αντισυνταγματική.

Κατόπιν αυτών, ανακύπτει το ζήτημα αν τα Δώρα που καταβάλλονταν από τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης έως 31-12-2012 και η κατάργησή τους από 1ης-1-2013 κρίθηκε αντισυνταγματική πρέπει να θεωρούνται, στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού συστήματος του Νόμου 4387/2016, ως μη κατηργημένα. Σε περίπτωση, δε, που κριθεί ότι ο επανυπολογισμός των συντάξεων με το Νόμο 4387/2016 σημαίνει και κατάργηση των Δώρων, τότε θα ανακύπτει ζήτημα καταβολής αναδρομικών για Δώρα επικουρικών από το 2016 και μετά, μια που η εκ νέου κατάργησή τους δεν μπορεί να νομοθετηθεί λόγω αντισυνταγματικότητας.

Στην περίπτωση που το Συμβούλιο της Επικρατείας απορρίψει την επαναφορά τους, τότε σύμφωνα με το σκεπτικό του Πρωτοδικείου θα πρέπει να απαντηθεί στο Συμβούλιο της επικρατείας και το ερώτημα αν οι συνταξιούχοι δικαιούνται να διεκδικήσουν αναδρομικά με αγωγές τα Δώρα επικουρικών συντάξεων από το 2016 μέχρι σήμερα, ως αποζημίωση, μια που η κατάργησή τους θα εξακολουθεί να θεωρείται αντισυνταγματική εφόσον δεν επανήλθαν με το νόμο Κατρούγκαλου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις