Λίστα δημοπρασίας για σκάφη αναψυχής από τον ΟΔΔΥ

Στις 2 Δεκεμβρίου ο ΟΔΔΥ πραγματοποιεί νέα δημοπρασία για σκάφη αναψυχής, με τις τιμές τους να θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικές με δεδομένο τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά.

Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες πλωτών είναι 20% της καθορισμένης τιμής εκκίνησης. Ο διακανονισμός του υπολοίπου 80% της τιμής πλειοδοσίας, γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας.

 ιστιοφόρο 15,4 μέτρων στα 2.300 ευρώ, ένα φουσκωτό 8,65 μέτρων στα 8.000 ευρώ και πολλές περιπτώσεις μεγάλων σκαφών ακόμη….

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις