Χάρτης ορειβατικών και πεζοπορικών διαδρομών Γράμμου

Στο πλαίσιο του προγράμματος Cult2Routes, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ο Δήμος Νεστορίου ανέθεσαν στην AnaDigit τη δημιουργία ενός χάρτη κλίμακας 1:50.000 για την περιοχή του Ανατολικού Γράμμου. Ο χάρτης είναι κατασκευασμένος στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς, έχει γεωφυσικό ανάγλυφο, ισοϋψείς ανά 100 μ. και πλήρες τοπωνυμικό. Περιλαμβάνει τις αποτυπώσεις και πίνακες με μετρητικά στοιχεία 16 ορειβατικών και 10 πεζοπορικών διαδρομών του Ανατολικού Γράμμου, ενώ έχουν συμπεριληφθεί 4 διαδρομές του Δυτικού Γράμμου.

Ο χάρτης είναι εποπτικός και λειτουργεί σε συνδυασμό με την ειδική εφαρμογή πεζοπορικής πλοήγησης που κατασκεύασε η AnaDigit. Η εφαρμογή Γράμμος topoguide παρέχει αποτυπώσεις και υποδείξεις αλλαγής κατεύθυνσης πάνω στο μονοπάτι, παρέχοντας ακρίβεια ανάλογη χαρτογραφικής κλίμακας 1:2.500

Ο χάρτης έγινε συμβολικά διαθέσιμος σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα των Βουνών και θα διατίθεται σύντομα δωρεάν από το Δήμο Νεστορίου και τους ξενώνες της περιοχής. Μαζί με τον χάρτη θα διανέμεται και το νέο φυλλάδιο-οδηγός της περιοχής που υλοποιήθηκε επίσης στο πλαίσιο του Cult2Routes.

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις