Ξεκινούν νέα τμήματα εκμάθησης γραφής Braille στην Κοζάνη από τον Σύλλογο Τυφλών Δυτικής Μακεδονίας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την μορφή σεμιναρίων για την εκμάθηση της μεθόδου γραφής
και ανάγνωσης τυφλών Braille, πρόκειται να υλοποιήσει ο Σύλλογος Τυφλών Δυτικής
Μακεδονίας στην πόλη της Κοζάνης.


Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο και Κυριακή και θα έχουν διάρκεια 3
ώρες το κάθε
ένα. Το πρόγραμμα πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιανουαρίου 2022.
Με τη λήξη της εκπαίδευσης οι μαθητευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις
εξετάσεις πιστοποίησης του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών(ΚΕΑΤ), το
οποίο χορηγεί αποκλειστικά την μοναδική και αναγνωρισμένη πιστοποίηση.
Οι συμμετέχοντες με ποσοστό αναπηρίας όρασης >80% απαλλάσσονται από το κόστος των
διδάκτρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τη κάλυψη των
τμημάτων . Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής επικοινωνήστε στο τηλέφωνο
6937197216
καθημερινά από τις 12:00μμ – 18:00μμ .
Τα μαθήματα θα διεξαχθούν από πιστοποιημένους εκπαιδευτές, τηρώντας όλα τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας που προβλέπονται για τους φορείς εκπαίδευσης λόγω
COVID-19 (τήρηση αποστάσεων, υποχρεωτική χρήση μάσκας, κλπ).

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις